Nieuwe berichten: 1

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Agenda
terug

Besluitvormende Raadsvergadering – Maandag 11 juli 20:00 uur

11 juli 2022, 20:00 uur - 22:00 uur - Gennep

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 11 juli 2022 om 20.00 uur vindt er een besluitvormende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

 • Voorjaarsnota 2022
 • 1e trimesterrapportage 2022
 • Regiovisie Meedoen en Wonen 2022 – 2026
 • Advies aan het Commissariaat voor de Media over de aanwijzing van een Lokale Omroep
 • Verordening Starterslening gemeente Gennep 2022
 • Aanbieding Liquidatieplan IWGM voor zienswijzen raad
 • Oprichten Stichting Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen – 2022
 • Omnibuzz Jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022-1, begroting 2023, meerjarenperspectief 2024-2026
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Gennep, Brugstraat 152-174’
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Milsbeek, Draaischijf 29 en 31’
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Diekendaal 21’
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Kleefseweg 14 Ven-Zelderheide (Parc Buitengewoon)’

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.