Nieuwe berichten: 10

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Agenda
terug

De gemeenteraad vergadert – Maandag 5 september

05 september 2022, 20:00 uur - 22:00 uur - Online

 

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 5 september 2022 om 20.00 uur vindt er een voorbereidende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz afrekensystematiek 2023 ev.
  • Ontwerpbegroting 2023 incl. meerjarenbegroting 2024-2026 RUD LN
  • Vaststelling bestemmingsplan Rijksweg 41 Milsbeek
  • Vaststelling bestemmingsplan Nieuw Erf 15 Heijen
  • Vaststellen bestemmingsplan Herontwikkeling voormalige steenfabriek Milsbeek

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.

Online