De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid.

Maandag 25 september 2023 om 20.00 uur vindt er een besluitvormende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

 • Benoeming burgerraadslid J.F.J. van Rens
 • Financiële bijstelling project Dorpshart Ven-Zelderheide, MFA in de kerk en kleedruimte
 • Participatiebeleid Omgevingswet gemeente Gennep
 • Vaststelling bestemmingsplan Heiveld Milsbeek
 • Nota reserves en voorzieningen 2023
 • Wijziging categorieën verplichte participatie Omgevingswet
 • Verordening nadeelcompensatie gemeente Gennep 2023
 • Vaststelling bestemmingsplan Zwarteweg 50 Milsbeek
 • Zienswijze wijzigingen Gemeenschappelijke regelingen
 • Definitief besluit harmonisatie belastingverordeningen
 • Afvalstoffenverordening gemeente Gennep 2024
 • Verordening op de rekenkamercommissie 2023

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.