Nieuwe berichten: 68

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Agenda
terug

De gemeenteraad vergadert – Maandag 7 november

07 november 2022, 16:00 uur - 18:00 uur - Online

Eindtijd onbekend

Maandag 7 november 2022 om 16.00 uur vindt er een besluitvormende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Benoeming burgerraadslid voor de PvdA
  • Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026
  • 2e trimesterrapportage 2022
  • Financiële bijstelling project ‘Opwaardering MFA Heijen’
  • Vaststellen van de Lokale Woonvisie: ‘Samen bouwen we een thuis voor iedereen’
  • Reglement van orde van de raad van Gennep 2022
  • Mandaat Wet open overheid
  • Verordening instelling vertrouwenscommissie benoeming, herbenoeming burgemeester
  • Wijziging Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs
  • Vaststelling van diverse bestemmingsplannen

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.

Online