Nieuwe berichten: 7

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Agenda
terug

Drieluik: Online bijeenkomsten over het thema veranderende relaties – 19 oktober, 2 en 16 november – 19:00-20:00 uur

19 oktober 2022 t/m 16 november 2022, 19:00 uur - 20:00 uur - Online
De online bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 19 oktober en woensdag 2 en 16 november.
Als jouw naaste ziek wordt en zorg nodig heeft, dan kan dat jullie relatie veranderen.
Naast ouder, kind of partner ben je ook opeens zorggever. Maar hoe ga je eigenlijk om
met die nieuwe rol? Wat betekent dat voor je relatie? En hoe kun je hiermee omgaan?
Hierover biedt Punt Welzijn in samenwerking met mantelzorgondersteuners uit de regio

een digitaal drieluik aan.

Misschien help je de ander nu met eten, aankleden en douchen. Terwijl dit vroeger niet
hoefde. Of wordt het geheugen van je naaste steeds slechter waardoor jij alle praktische
zaken regelt. Je krijgt er andere taken bij. Er ontstaat soms meer een zorgvrager-
zorggever relatie dan een ouder-kind of partnerrelatie. Ook zal de chronisch zieke niet
meer dezelfde rol kunnen vervullen als voorheen. De dementerende moeder kan niet
meer de moederrol handhaven, de man met een CVA kan niet meer de kostwinner in het
gezin zijn. Dit heeft praktische en vooral mentale gevolgen: wie doet wat en hoe ga je
hiermee om?
De drieluik die Synthese in samenwerking met mantelzorgondersteuners uit de regio
aanbiedt gaat over deze veranderende relaties aan en ziet er als volgt uit:
In de eerste bijeenkomst wordt er door mantelzorgondersteuner Mark Peters
algemene informatiegegeven over veranderende relaties. Er wordt o.a. uitleg
gegeven waardoor een relatie verandert en wat je kan doen voor je relatie.
Vervolgens deelt een ervaringsdeskundige zijn verhaal . Er wordt afgesloten met
tips hoe om te gaan met een veranderende relatie. Deze bijeenkomst vindt online
plaats op woensdag 19 oktober van 19:00 uur tot 20:00 uur.
In de tweede bijeenkomst wordt er door mantelzorgondersteuner Karin Zwart
specifiek verder ingezoomd op de veranderingen binnen de partnerrelatie die
mantelzorg met zich mee brengt. In deze bijeenkomst sluit een
ervaringsdeskundige aan om zijn/haar verhaal te vertellen. Deze bijeenkomst
vindt online plaats op woensdag 2 november van 19.00 tot 20.00 uur.
In de derde bijeenkomst besteedt Natalia Vermeulen, expert in familiezorg van
Mantelzorg NL, aandacht aan de veranderende relaties binnen het
gezin/familiesysteem. Deze bijeenkomst vindt online plaats op woensdag 16
november van 19.00 tot 20.00 uur.
De bijeenkomsten zijn voor mantelzorgers en voor professionals maar zijn gericht tot de
mantelzorger. Je kan je voor de afzonderlijke bijeenkomsten aanmelden. Het is niet
noodzakelijk om ze allemaal te volgen maar dit kan natuurlijk wel. Aanmelden kan via
.
Na aanmelding ontvang je een link voor de
bijeenkomst(en). De bijeenkomsten worden georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg
Beesel, Steunpunt Mantelzorg Bergen, Synthese (Gennep, Horst aan de Maas, Venray en
Leudal) en Punt Welzijn (Weert en Nederweert).