Nieuwe berichten: 4

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Agenda
terug

Excursie Genneper en Looier heide – Woensdag 24 november

24 november 2021, 10:00 uur - 14:00 uur - Gennep

Excursie met als thema: Landschapsbiografie, historische ecologie, flora en fauna. Gidsen van de KNNV leiden U rond. Excursie met inachtneming van de corona regels. Iedereen is welkom. Deelname gratis. Boterhammentrommel mee.

De Genneperheide is een bos- en heidegebied ten zuidoosten van Gennep. Aansluitend naar het oosten ligt de Looierheide. De naam hiervan houdt verband met de eikenschors die hier gewonnen werd voor het leerlooien.

Beide gebieden zijn ontstaan op de rivierduinen van de Maas Deze rivierduinen zijn kalkarm. Ze werden omstreeks 1930 gedeeltelijk met naaldhout beplant ten behoeve van de steenkoolmijnen, daar ze mijnhout leverden. Een drietal vennen komt hier voor omdat het zand op rivierklei en -leem is afgezet, wat niet waterdoorlatend is. Deze vennen kennen een aantal bijzondere plantensoorten. De tocht gaat door afwisselend gebied, heide, hakhout, dennenopstanden, stuifzand en kleinschalig boerenland.