Nieuwe berichten: 13

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Agenda
terug

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

21 maart 2023 - Gennep

 

We zijn allemaal gelijk en hebben allemaal dezelfde rechten. Ongeacht onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, gezondheid of wat dan ook. Toch is er nog racisme in de wereld en wordt er gediscrimineerd. Discriminatie zorgt voor ongelijkheid en uitsluiting van individuen en groepen. Het treft migranten, minderheden, vrouwen, leden van inheemse gemeenschappen en mensen met een beperking, een andere huidskleur, een ander geloof of een andere seksuele voorkeur.

Op 21 maart is het de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie. Deze dag is uitgeroepen in 1960 door de Verenigde Naties. Er is namelijk nog veel racisme en er wordt nog steeds gediscrimineerd.