Nieuwe berichten: 10

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Agenda
terug

Verantwoordingsdag – Gehaktdag – Woensdag 18 mei

18 mei 2022 - 23:00 uur

Op Verantwoordingsdag leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2021. Het kabinet presenteert op Verantwoordingsdag het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 en het Rijksjaarverslag 2021 (jaarverslagen van alle ministeries).