Nieuwe berichten: 24

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Agenda
terug

Vraag leerlingenvervoer aan vóór 1 juli

16 mei 2023 t/m 30 juni 2023 - Gennep

 

Als ouder of verzorger kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van het vervoer van uw kind naar en van de basisschool, de speciale school voor basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Wanneer komt u in aanmerking?
De regeling is bedoeld voor kinderen die door een structurele beperking niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer kunnen reizen. U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding wanneer u meer dan 6 kilometer van de dichtstbijzijnde voor het kind toegankelijke school woont.

Wij beoordelen iedere aanvraag
Iedere aanvraag wordt individueel bekeken, er wordt getoetst of een leerling met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan reizen. Daarbij telt ook de inzet mee die we redelijkerwijs van ouders kunnen vragen, zoals het begeleiden van kinderen in het openbaar vervoer. We zetten alleen nog aangepast vervoer (taxi) in wanneer de leerling door een structurele beperking, of vanwege de reistijd, niet met het openbaar vervoer kan reizen.

Voortgezet speciaal onderwijs
Gaat uw kind naar het voortgezet speciaal onderwijs? Dan kunt u geen aanspraak maken op een vervoervoorziening in de vorm van openbaar vervoer of vervoer per fiets, tenzij uw kind hierbij nog begeleiding nodig heeft.

Hoe dient u een aanvraag in?
Denkt u dat u voor het schooljaar 2023-2024 in aanmerking komt voor een vergoeding van het vervoer? Dien dan vóór 1 juli 2023 een aanvraag in. Een aanvraagformulier vraagt u op bij de gemeente, telefonisch via (0485) 49 41 41, of per e-mail: gemeente@gennep.nl.

Maakt u al gebruik van leerlingenvervoer?
Dan heeft u van ons al een formulier gekregen. Heeft u dit formulier nog niet ontvangen? Neem ook dan contact op met de gemeente.