Nieuwe berichten: 12

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Agenda
terug

Week Tegen Kindermishandeling – 14 t/m 20 november

14 november 2022 t/m 20 november 2022 - 23:00 uur - Gennep

Zorgen over een kind?

Iedereen kan als hij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432 en via de chat, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De meldcode geeft aan wanneer je advies vraagt of meldt bij Veilig Thuis.

Kijk ook op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Kindermishandeling in context

Kindermishandeling vormt voor velen een ‘ver van hun bed show’: een abstract concept. Om het onderwerp context te geven en inzichtelijk te maken voor ouders, verzorgers, omstanders en professionals, delen we verhalen van ervaringsdeskundigen op onze verhalenpagina, om te lezen en om te luisteren.

Lees de verhalen
Beluister de podcasts

www.weektegenkindermishandeling.nl

Gennep