Nieuwe berichten: 30

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Agenda
terug

Week van Het Vergeten kind – Zaterdag 29 januari t/m vrijdag 4 februari

29 januari 2022 t/m 04 februari 2022 - 23:00 uur - Online
Tijdens deze campagneweek vragen wij aandacht voor het thema gesloten jeugdzorg. Met het online symposium ‘Gesloten jeugdzorg: op zoek naar het alternatief’ trappen we af.
Het symposium draait om de vraag wat er moet veranderen zodat kinderen niet meer in de gesloten jeugdzorg geplaatst hoeven te worden, maar betere en meer passende hulp krijgen. Ruim 250 betrokkenen uit het jeugdzorgveld praten hierover, ook zijn er inspiratiesessies over onder andere het effect van vrijheidsbeperkende maatregelen op kinderen. Kijk hier het symposium terug
De Week van Het Vergeten Kind duurt tot en met 4 februari. De komende week gaan wij het land door om te praten met beleidsmakers en politici over dit thema en ze aan te zetten om tot verandering over te gaan.

www.weekvanhetvergetenkind.nl

 

Online