Nieuwe berichten: 4

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Agenda
terug

Wereld Waterlandendag – Woensdag 2 februari

02 februari 2022 - 23:00 uur - Online

De Wereld Waterlandendag wordt sinds 1997 op 2 februari gehouden om aandacht te besteden aan het belang van moerassige gebieden voor onder meer de instandhouding van biodiversiteit op aarde. Zowel in Nederland als wereldwijd werken natuurverenigingen, waterschappen en overheden samen om op deze dag meer bekendheid te geven aan het waterbeleid.

Online