Nieuwe berichten: 46

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Agenda
terug

Wereld Wetlands Dag

02 februari 2022 - 23:00 uur - Online

 

www.worldwetlandsday.org (Engels)

Oorsprong Wetlands
‘Wetlands’ is de Engelse verzamelnaam voor waterrijke gebieden als moerassen, rivieren, meren en ondiep zeewater. Terwijl ze op wereldschaal relatief een klein oppervlakte hebben en dus zeldzaam zijn, zijn ze van levensbelang voor het wereldwijde ecosysteem. Om wetlands te beschermen, werd in 1971 in de plaats Ramsar in Iran door 168 landen de VN-wetlandsconventie ondertekend. Het is de oudste internationale, multilaterale overeenkomst over milieubescherming.
www.staatsbosbeheer.nl

Online