Nieuwe berichten: 7

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Agenda
terug

Wereldalfabetiseringsdag – Donderdag 8 september

08 september 2022 - 23:00 uur - Gennep

De ‘Wereldalfabetiseringsdag’  is ingesteld om aandacht te schenken over de gehele wereld aan analfabetisme. Jaarlijks op 8 september.
www.lezenenschrijven.nl

Het Taalhuis van BiblioPlus
Het Taalhuis van BiblioPlus helpt mensen met het verbeteren van lezen, schrijven, rekenen en de digitale vaardigheden. Zo zijn er taalvrijwilligers die wekelijks met iemand oefenen om taal of rekenen te verbeteren of kan men meedoen met de lesgroep Begrijp je taal, die speciaal georganiseerd wordt voor mensen die de Nederlandse taal als eerste taal geleerd hebben. We organiseren Taalcafés voor mensen die uit een ander land komen en het Nederlands spreken willen oefenen. Ook is er de empowermentcursus In je kracht, waarbij je onderzoekt wat je kunt doen om meer actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. En de Klik & Tik cursus om beter met de computer om te kunnen gaan. Of de cursus DigiD waarbij je meer leert over het gebruik van je DigiD en de websites van de overheid. Binnenkort start het Taalhuis Plus, waarbij iedereen die hulp nodig heeft met taal gewoon binnen kan lopen met een vraag. Kijk voor meer activiteiten en informatie op de website van de bibliotheek

Gennep