Nieuwe berichten: 8

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Accent Op Ieders Talent

Met het programma ‘Accent op ieders Talent’ wordt meedoen in je wijk of dorp voor iedereen mogelijk gemaakt. Iedere bewoner en ondernemer heeft een Talent, al deze talenten komen samen in de Talentenbank.
Samen met een professional in het dorp of de wijk bouwen bewoners een talentenbank waar al het aanbod en de vragen van bewoners bij elkaar komen. De professional heeft hierin een actieve verbindende rol waarbij bewoners in hun kracht worden gezet en elkaar helpen daar waar dat kan. Daar waar het nodig is worden verbindingen gelegd met andere professionele sociale partners.
In de gemeente Gennep wordt het programma uitgevoerd in opdracht van wijkplatform Gennep West,  wijkraad Gennep-Zuid en DAG Ottersum.
In Gennep West wordt de uitvoering gedaan door wijkverbinder Roos van Otterdijk
In Gennep-West wordt de uitvoering gedaan door wijkverbinder Fonni Klösters
In Ottersum wordt de uitvoering gedaan door dorpsondersteuner Sabine van Thiel
Alle inwoners van de gemeente Gennep kunnen meedoen in de Talentenbank. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roos van Otterdijk, zij is samen met Lieneke Verspaandonk eigenaar van dit programma.
De contactgegevens van Roos vind je hieronder.