Nieuwe berichten: 13

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de veranderingen in de zorg, in de breedste zin van het woord, en over het programma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen. De ASD adviseert over de WMO, de Jeugdzorg en de Participatie wet, zowel op beleids- als praktische zaken.

OMO-Krant
In de OMO-Krant vind je informatie over zorg, werk en welzijn.