Nieuwe berichten: 13

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Buurtzorg Gennep (Verpleging en Verzorging Thuis)

Thuiszorgorganisatie met kleine, zelfsturende teams

We bieden (specialistische) verpleging en verzorging thuis in Gennep, Heijen, Ottersum, Milsbeek en Ven-Zelderheide. Samen met jou en je naasten wordt de nodige zorg afgestemd, rekening houdende met je mogelijkheden en beperkingen. Ons streven is om je zo snel en/of zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Onze verpleegkundigen zijn in staat zelf te indiceren, nadat ze, tijdens een bezoek aan jou, de zorgbehoefte in kaart hebben gebracht.
We werken nauw samen met (huis)artsen en andere disciplines. Tevens wordt ons team versterkt door een fysiotherapeute, ergotherapeute en diëtiste.

Tarieven

Vergoeding kosten voor verpleging en verzorging thuis vanuit:

  • ZVW (Zorg Verzekerings Wet): uit Basispakket, vergoeding rechtstreeks via zorgverzekeraar
  • WLZ (Wet Langdurige Zorg): via indicatie Zorgkantoor, eigen bijdrage, vastgesteld door CAK
  • PGB (Persoons Gebonden Budget): vergoeding rechtstreeks vanuit jouw budget

Openingstijden

  • Wij zijn 24 uur bereikbaar
  • Je krijgt direct een teamlid te spreken, die met jou een afspraak maakt voor een huisbezoek om je hulpvraag te inventariseren

Buurtzorg Gennep (Verpleging en Verzorging Thuis)

Zandstraat 35
6591 DA Gennep-Noord/Oost

Waarvoor je bij Buurtzorg Gennep (Verpleging en Verzorging Thuis) terecht kunt:

Ik zoek hulp bij lichamelijke problemen

Ik ben op zoek naar hulp om thuis te kunnen blijven wonen

Ik zoek thuiszorg

Ik heb verplegende zorg nodig om thuis te kunnen blijven wonen

Mijn ouder lukt het steeds minder goed om voor zichzelf te zorgen, en nu?