Nieuwe berichten: 4

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Crisishulp aan jeugdigen in Noord- en Midden-Limburg

Integrale Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg – 168657

 

Alle (vermoedelijke) crisissen van jeugdigen in Noord- en Midden-Limburg
kunnen vanaf 1 januari worden gemeld bij het meldpunt Crisishulp Jeugd
Noord- en Midden-Limburg: Het telefoonnummer is:043-6045777

Wanneer is er sprake van een crisis?
Er is sprake van een crisis wanneer er plotselinge, ernstige ontregeling en directe onveiligheid (in de fysiek, sociale en psychische gesteldheid van een jeugdige of van de omgeving) met als gevolg het ontstaan van een acuut onhoudbare situatie in het thuismilieu of de woonsituatie van de jeugdige.
Door de ontregeling die plaatsvindt schieten de gebruikelijke oplossingsstrategieën tekort.

Werkwijze wanneer er sprake is van crisis
De meldpuntmedewerker voert een telefonische triage uit en –waar nodig of bij twijfel- komt binnen 2 uur een crisismedewerker een actieve inschatting ter plaatse uitvoeren.
Een crisissituatie duurt per definitie nooit lang. Als de veiligheid is hersteld, spreken we immers niet meer van crisis. Als zich een crisis voordoet, zetten we bij voorkeur ambulante crisishulp in. Dit is maximaal 4 weken mogelijk.
Als de veiligheid zodanig in het geding is dat ambulante crisiszorg geen passende oplossing biedt, wordt er gezocht naar een (tijdelijke) plaatsing in het netwerk van de jeugdige of bieden we een noodbed voor één nacht.
Alleen als het echt niet anders kan, gaan we over tot plaatsing in een crisispleeggezin of crisisgroep.
Crisisverblijf kan vanaf 1 januari 2022 voor maximaal 7 dagen, met uitzondering van plaatsingen in het kader van de WvGGZ (max. 2×3 weken).

 

Waarvoor je bij Crisishulp aan jeugdigen in Noord- en Midden-Limburg terecht kunt:

Ik ben op zoek naar crisishulp Jeugd