Nieuwe berichten: 23

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Stichting Dichterbij (zorg en ondersteuning)

Of je nu kind bent of bijna met pensioen gaat, een lichte verstandelijke beperking hebt of ernstige meervoudige beperkingen, bij Dichterbij kun je rekenen op zorg en ondersteuning op maat. Of je nu zo lang mogelijk thuis wilt blijven wonen of niets liever wilt dan een eigen appartement, Dichterbij helpt je te leven zoals jij dat wilt.
Zit je nog op school, wil je werken of zoek je een fijne dagbesteding: Dichterbij weet de weg in de wereld van onderwijs, werk en participatie. Onder de naam STEVIG verlenen we ook specialistische en forensische zorg.Zelfstandigheid is het vertrekpunt. Samen zoeken we naar jouw specifieke mogelijkheden, met betrokkenheid, warmte en professionaliteit als werkwoorden. In alle openheid en eerlijkheid.

Tarieven

De zorg en ondersteuning door Dichterbij wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heb je een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). MEE kan je ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.
Je kunt een indicatie voor de Wlz in zorg in natura ontvangen of in een persoonsgebonden budget (PGB). Meer over het PGB lees je op de website van Per Saldo of op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Stichting Dichterbij (zorg en ondersteuning)

Stichting Dichterbij Zwerfheide 2
6591 RC Gennep

Waarvoor je bij Stichting Dichterbij (zorg en ondersteuning) terecht kunt:

Begeleid wonen?

Mijn kind heeft een verstandelijke beperking

Ik heb een verstandelijke beperking