Nieuwe berichten: 8

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Gecontracteerd vanaf 2022 : AUTrinsiek – expertise in autisme – Ambulante hulp GGZ (Jeugd)

Segment 4 Ambulant – Ambulant GGZ Lokaal – 171557

Autrinsiek

Autrinsiek – expertise in autisme is een vrijgevestigde eenmanspraktijk die Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis (ASS) en hun naastbetrokkenen. Naast een (vermoeden van een) ASS kan sprake zijn van een (vermoeden van een) lichte verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid en/of andere bijkomende problemen of stoornissen. Autrinsiek – expertise in autisme heeft specifieke expertise op het gebied van ASS bij meisjes en vrouwen.

Gecontracteerd vanaf 2022 : AUTrinsiek – expertise in autisme – Ambulante hulp GGZ (Jeugd)

Ambulant

Waarvoor je bij Gecontracteerd vanaf 2022 : AUTrinsiek – expertise in autisme – Ambulante hulp GGZ (Jeugd) terecht kunt:

Ik ben op zoek naar ambulante hulp GGZ (Jeugdwet)