Nieuwe berichten: 23

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Gecontracteerd vanaf 2022 : GrandCare Begeleiding B.V. – Ambulante hulp (Jeugd), Begeleiding, Kortdurende en Langdurige ondersteuning en Logeren (WMO)

Segment 4 Ambulant – Ambulante hulp Perspectief 1 Lokaal – 171837
Perceel 1A1 Volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag – begeleiding – LOKAAL – 168667
Perceel 1B Volwassenen met een kortdurende, en enkelvoudige ondersteuningsvraag – LOKAAL – 168667
Perceel 2A Volwassenen met een langdurige ondersteuningsvraag
LOKAAL – 168667
Wmo Logeren – 171532

GrandCare is een daadkrachtige organisatie die zich al ruim twaalf jaar inzet voor mensen met enkelvoudige of meervoudige problematiek. Onze professionals bieden begeleiding in de thuissituatie.
Daarnaast heeft GrandCare in Nijmegen een locatie gericht op logeeropvang.
Klik hier voor meer informatie

GrandCare Logeerhuis

Gaat het thuis even niet meer? Heb je behoefte aan een andere omgeving of een time-out nodig? GrandCare biedt (tijdelijke) opvang aan mensen van 15 tot 100 jaar die om – welke reden dan ook – een tijdelijke verblijfplaats nodig hebben. Belangrijk is dat mensen in staat en bereidwillig zijn zich aan onze huisregels te houden en dat er geen sprake is van verslavingsproblematiek.

Gecontracteerd vanaf 2022 : GrandCare Begeleiding B.V. – Ambulante hulp (Jeugd), Begeleiding, Kortdurende en Langdurige ondersteuning en Logeren (WMO)

Nijmegen

Waarvoor je bij Gecontracteerd vanaf 2022 : GrandCare Begeleiding B.V. – Ambulante hulp (Jeugd), Begeleiding, Kortdurende en Langdurige ondersteuning en Logeren (WMO) terecht kunt:

Ik ben op zoek naar landurige ondersteuning (WMO)

Ik ben op zoek naar kortdurende ondersteuning (WMO)

Ik ben op zoek naar begeleiding (WMO)

Ik ben op zoek naar ambulante hulp (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar een logeeradres (WMO)