Nieuwe berichten: 4

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Gecontracteerd vanaf 2022 : Mutsaersstichting – Overbruggingsovereenkomst, Duurzame Daginvulling, Ambulante hulp, Logeren en Medicijncontrole (Jeugd)

Overbruggings-overeenkomst regio open house 2022 – 182765
Segment 3 Dagbesteding en dagbehandeling – Duurzame daginvulling
172288
Segment 4 Ambulant – Ambulante hulp – 171830
Segment 2 Wonen – Logeren – 174382
Medicijncontrole

 

Mutsaersstichting

De Mutsaersstichting is een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte oriëntatie. De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen óf gezinnen in het geding.
Klik hier voor meer informatie

Gecontracteerd vanaf 2022 : Mutsaersstichting – Overbruggingsovereenkomst, Duurzame Daginvulling, Ambulante hulp, Logeren en Medicijncontrole (Jeugd)

Ambulant

Waarvoor je bij Gecontracteerd vanaf 2022 : Mutsaersstichting – Overbruggingsovereenkomst, Duurzame Daginvulling, Ambulante hulp, Logeren en Medicijncontrole (Jeugd) terecht kunt:

Overbruggingsovereenkomst (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar medicijncontrole (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar duurzame daginvulling (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar ambulante hulp (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar een logeeradres (Jeugdwet)