Nieuwe berichten: 8

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Gecontracteerd vanaf 2022 : Praktijk Dansend Hart – Ambulante hulp en Vaktherapie (Jeugd)

Segment 4 Ambulant – Ambulante hulp Perspectief 1 Lokaal – 171837
Segment 4 Ambulant – Vaktherapie – 168884

 

Danstherapie

Dans- en bewegingstherapie is een ervaring- en lichaamsgerichte vorm van therapie waarbij dansen en beweging worden ingezet om een veranderingsproces op gang te brengen. Dans en beweging in de meest ruime zin van het woord. Je hoeft er niet ‘goed’ voor te kunnen dansen. Ieder mens  beschikt over mogelijkheden om zich via het lijf, met lichaamstaal te uiten. Het is zelfs, veel meer nog dan praten, de non- verbale communicatie waar we allemaal onbewust de meeste signalen en informatie uithalen.
Klik hier voor meer informatie

Psychomotorische Therapie

(PMT) Psychomotorische therapie is een doe-therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op behoeftes en gevoelens van het kind. Praten gebeurd aan de hand van wat het kind denkt, voelt en beleeft tijdens het doen en bewegen.
Klik hier voor meer informatie

Praktijk Dansend Hart
Leunseweg 47
5802 CG Ambulant

Gecontracteerd vanaf 2022 : Praktijk Dansend Hart – Ambulante hulp en Vaktherapie (Jeugd)

Leunseweg 47
5802 CG Ambulant

Waarvoor je bij Gecontracteerd vanaf 2022 : Praktijk Dansend Hart – Ambulante hulp en Vaktherapie (Jeugd) terecht kunt:

Ik ben op zoek naar ambulante hulp (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar vaktherapie (Jeugdwet)