Nieuwe berichten: 8

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Gecontracteerd vanaf 2022 : Stichting Combinatie Jeugdzorg – Overbrugginsgovereenkomst (Jeugd)

Overbruggings-overeenkomst regio open house 2022 – 182765

Stichting combinatie jeugdzorg

Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugd- en opvoedhulp. Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Veiligheid staat hierbij voorop. Onze behandeling is gericht op het gezin en de naaste omgeving van het gezin. Samen werken we zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van onze locaties. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast bieden we cursussen en trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.

Gecontracteerd vanaf 2022 : Stichting Combinatie Jeugdzorg – Overbrugginsgovereenkomst (Jeugd)

Ambulant

Waarvoor je bij Gecontracteerd vanaf 2022 : Stichting Combinatie Jeugdzorg – Overbrugginsgovereenkomst (Jeugd) terecht kunt:

Overbruggingsovereenkomst (Jeugdwet)