Nieuwe berichten: 13

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Gecontracteerd vanaf 2022 : Stichting PSW – Logeren (Jeugd) (WMO) – Begeleiding, Kortdurende en Langdurige ondersteuning en Ondersteuning ouderdom (WMO)

Segment 2 Wonen – Logeren – 174382
Wmo Logeren – 171532
Perceel 1A1 Volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag – begeleiding REGIONAAL 168667
Perceel 1B Volwassenen met een kortdurende, en enkelvoudige ondersteuningsvraag – REGIONAAL – 168667
Perceel 2A Volwassenen met een langdurige ondersteuningsvraag
REGIONAAL – 168667
Perceel 2B Volwassenen met ouderdom gerelateerde beperkingen
REGIONAAL – 168667

PSW zet mensen in hun kracht

Dat ieder mens een volwaardige plaats in onze samenleving verdient, vinden wij vanzelfsprekend. Iedereen telt mee is dan ook geen streven maar een uitgangspunt. PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) ondersteunt kinderen en volwassenen die begeleiding nodig hebben bij het richting en inhoud geven aan hun eigen leven. Wij bieden ondersteuning bij wonen, dagbesteding, werken, onderwijs en vrije tijd van kwalitatief hoog niveau. Hoe wij dit doen? Door altijd die ene stap extra te zetten en ook écht te doen wat we beloven. Onze passie kent geen beperkingen.
Logeren
Soms kan het goed zijn voor een kind of ter ontlasting van de ouders dat het kind ergens op een vertrouwde plek gaat logeren. Daarvoor hebben we een logeerhuis voor kinderen tot 18 jaar. We hebben ook een trainingshuis waar de nadruk ligt op zelfstandigheid en basisvaardigheden als voorbereiding op een andere woonomgeving.
Logeren in een van onze woonbegeleidingscentra is ook mogelijk vanaf 16 jaar.

Gecontracteerd vanaf 2022 : Stichting PSW – Logeren (Jeugd) (WMO) – Begeleiding, Kortdurende en Langdurige ondersteuning en Ondersteuning ouderdom (WMO)

Bergerweg 23
6085 AS Horn

Waarvoor je bij Gecontracteerd vanaf 2022 : Stichting PSW – Logeren (Jeugd) (WMO) – Begeleiding, Kortdurende en Langdurige ondersteuning en Ondersteuning ouderdom (WMO) terecht kunt:

Ik ben op zoek naar landurige ondersteuning (WMO)

Ik ben op zoek naar kortdurende ondersteuning (WMO)

Ik ben op zoek naar begeleiding (WMO)

Ik ben op zoek naar hulp bij ouderdom gerelateerde beperkingen (WMO)

Ik ben op zoek naar een logeeradres (WMO)

Ik ben op zoek naar een logeeradres (Jeugdwet)