Nieuwe berichten: 6

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Gecontracteerd vanaf 2022 : Tobas Jeugdhulp B.V. – Overbrugginsgovereenkomst (Jeugd)

Overbruggings-overeenkomst regio open house 2022 – 182765

Tobas Jeugdhulp

Bij Tobas Jeugdhulp draait alles om jeugdigen. We begeleiden jeugdigen met een lastige thuissituatie vanaf basisschoolleeftijd tot het moment dat ze écht op eigen benen kunnen staan. We bieden verblijf aan jeugdigen in de vorm van leefgroepen en kamertraining. Hier vinden jeugdigen een (tijdelijk) vervangend thuis. Bij kamertraining wonen de jongeren zelfstandig en is er enkele uren per dag begeleiding. Bovendien is er een 24-uurs bereikbaarheid.

Naast dat we individuele jongeren begeleiden staan we ook klaar voor gezinnen om te voorkomen dat kinderen door de situatie niet meer thuis kunnen wonen.

Gecontracteerd vanaf 2022 : Tobas Jeugdhulp B.V. – Overbrugginsgovereenkomst (Jeugd)

Ambulant

Waarvoor je bij Gecontracteerd vanaf 2022 : Tobas Jeugdhulp B.V. – Overbrugginsgovereenkomst (Jeugd) terecht kunt:

Overbruggingsovereenkomst (Jeugdwet)