Nieuwe berichten: 4

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Gecontracteerd vanaf 2022 : Wauw speciaal voor jou B.V. – Duurzame Daginvulling en Logeren (Jeugd), Loren (WMO)

Segment 3 Dagbesteding en dagbehandeling – Duurzame daginvulling
169363
Segment 3 Dagbesteding en dagbehandeling – Duurzame daginvulling
172288
Segment 2 Wonen – Logeren – 174382
Wmo Logeren – 171532

Wauw speciaal voor jou

Een kind of jongere met een bijzondere hulpvraag is boven alles gewoon een kind, met dezelfde wensen als alle kinderen. Veel kinderen en jongeren met een hulpvraag ervaren vaak moeilijkheden in het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Het is vaak lastig aansluiting te vinden met leeftijdsgenootjes uit de buurt of bij reguliere verenigingen. Wij bieden verschillende begeleidingsvormen aan die de sociale ontwikkeling kunnen bevorderen en die het onbezorgd samenzijn mogelijk maken.
kortdurend verblijf (Logeren)
Het kortdurend verblijf bij Wauw is eigenlijk een weekendje uit logeren voor de kinderen. Hierbij wordt naast een afwisselend en uitdagend programma ook gezamenlijk gewerkt aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid in het dagelijks functioneren. Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte wordt uw kind ingedeeld in een weekendgroep. Op deze manier kan de zorg het beste op uw kind worden afgestemd.
Wauw speciaal voor jou
Bergweg 10
5801 EG Venray

Gecontracteerd vanaf 2022 : Wauw speciaal voor jou B.V. – Duurzame Daginvulling en Logeren (Jeugd), Loren (WMO)

Bergweg 10
5801 EG Venray

Waarvoor je bij Gecontracteerd vanaf 2022 : Wauw speciaal voor jou B.V. – Duurzame Daginvulling en Logeren (Jeugd), Loren (WMO) terecht kunt:

Ik ben op zoek naar duurzame daginvulling (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar een logeeradres (WMO)

Ik ben op zoek naar een logeeradres (Jeugdwet)