Nieuwe berichten: 8

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Gehandicaptenplatform Gennep

Mensen met een handicap en ouderen, ondervinden dagelijks in hun leven dat zij in hun doen en laten worden belemmerd.

De Stichting Gehandicapten Platform heeft als doel, samen met de gemeente Gennep, hiervoor een beleid op te stellen dat rekening houdt met die belemmeringen.

Het beleid valt binnen het kader van de “Wet Voorzieningen Gehandicapten”.

Gehandicaptenplatform Gennep

Gennep