Organisaties
terug

Sint Lambertusgilde Milsbeek

Wie Milsbeek bezoekt komt er vroeg of laat mee in aanraking, op een zonnige zomerdag, bij een officiële gelegenheid of een nationale feestdag. Plotseling is het daar: tromgeroffel. En vanuit de verte verschijnen dan vanzelf de veroorzakers. Een schuttersgilde: een groep mannen en vrouwen, in kleurrijke uniformen. Met trommen, een vaandel, vendels, hellebaarden en kruisbogen of geweren. Met de gildepriester die de patroonheilige uitbeeldt. Het geheel wordt voorafgegaan door een ruiter fier te paard: de standaardruiter die de weg baant voor zijn gilde. Schuttersgilden zijn uiteenlopend samengesteld. Er zijn grote en kleine gilden, met veel of weinig muziek, met veel of weinig jeugd: geen enkel gilde is hetzelfde. Ieder gilde heeft zijn eigen tradities, zijn eigen gebruiken, eigen benamingen voor functionarissen. Een grote verscheidenheid, maar toch is er die eenheid, in het streven naar het bewaren van de oude tradities en de waarden waar die voor staan. Een eenheid die zich uit in een gezamenlijke geschiedenis, want geschiedenis hebben alle schuttersgilden.

Klik hier voor meer informatie

Sint Lambertusgilde Milsbeek

Milsbeek