Nieuwe berichten: 13

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Kringloop MaGe

Stichting MaGe (Maatschappelijke hulp Gennep) is in 2014 opgericht om mensen in de gemeente Gennep die gebruik maken van het minimabeleid van de gemeente een steuntje in de rug te geven. Diverse laagdrempelige activiteiten zijn al georganiseerd of zitten in de pen.

Inmiddels zijn er grote activiteiten via de kringloopwinkel aan de Groote Heeze 34a te Heijen.
De inkomsten die hierdoor worden gegenereerd komen ten goede aan de inwoners die gebruik maken van de minimaregelingen van de gemeente.
Zo is er reeds 3 jaar een einde jaarsactie met cadeaubonnen voor de doelgroep , die besteed kunnen worden in de kringloopwinkel.
Hier wordt ook steeds dankbaar gebruik van gemaakt.
Daarnaast is inmiddels ook het Hulpfonds van MaGe in werking ten behoeve van individuele, éénmalige ondersteuning voor mensen die voor die aanvraag buiten alle bestaande regelingen vallen.

Kringloop MaGe

Groote Heeze 34a
6598 AV Heijen