Nieuwe berichten: 5

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de deelnemende gemeenten. Tevens is de veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten, defensie, waterschappen Rijkswaterstaat, ambulanceZorg Limburg-Noord en Prorail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Nijmeegseweg 42
5916 PT Online