Nieuwe berichten: 23

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
terug
Vragen over gezin

Dagbestedingsplekken voor een zelfstandig wonende oudere

Een traktatie maken van groente?

Geen geld voor activiteiten voor je kind?

Hoe begeleid ik mijn kind met…?

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind meer groente eet?

Hoe laat ik mijn baby wennen aan groente?

Huiselijk geweld?

Ik ben mantelzorger en zoek hulp

Ik ben mantelzorger, maar mijn baas begrijpt dat niet. Wat kan ik nou het beste doen?

Ik ben op zoek naar ambulante hulp (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar ambulante hulp GGZ (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar begeleiding (WMO)

Ik ben op zoek naar beschermd wonen

Ik ben op zoek naar crisishulp Jeugd

Ik ben op zoek naar dagbesteding (WMO)

Ik ben op zoek naar de dorps- wijkondersteuners

Ik ben op zoek naar een consultatiebureau

Ik ben op zoek naar een dyslexiebehandeling (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar een gezinshuis (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar een kinderarts ggz (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar een kinderboerderij

Ik ben op zoek naar een kleinschalige woonleefgroep (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar een logeeradres (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar een logeeradres (WMO)

Ik ben op zoek naar een mantelzorgmakelaar

Ik ben op zoek naar een rollator

Ik ben op zoek naar een rolstoel

Ik ben op zoek naar een scootmobiel

Ik ben op zoek naar een training voor zelfstandig wonen (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar hulp bij huishouden (WMO)

Ik ben op zoek naar hulp bij ouderdom gerelateerde beperkingen (WMO)

Ik ben op zoek naar kinderopvang

Ik ben op zoek naar kortdurende ondersteuning (WMO)

Ik ben op zoek naar krukken

Ik ben op zoek naar landurige ondersteuning (WMO)

Ik ben op zoek naar pleegzorg (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar vaktherapie (Jeugdwet)

Ik ben zwanger, maar mijn vriend en ik willen uit elkaar. Wat moet ik doen?

Ik heb te maken met kanker – informatie & organisaties

Ik kan de zorg voor mijn gezin even niet meer aan

Ik zoek een huisarts

Ik zoek een woonzorgcentrum voor mijn ouder

Ik zoek thuiszorg

Informatie over dementie?

Mijn kind heeft een verstandelijke beperking

Mijn ouder lukt het steeds minder goed om voor zichzelf te zorgen, en nu?

Op zoek naar personenalarmering? (alarm)

Overbruggingsovereenkomst (Jeugdwet)

Problemen waardoor je kind niet verder komt?

Spoed buiten praktijkuren?

Vragen of klachten over jeugdhulp?

We hebben hulp nodig om te waken bij ons ernstig zieke familielid, waar kunnen we terecht?

Wil je het leven van je kind anders inrichten?
Organisaties die mogelijk kunnen helpen