terug

Toegankelijkheid

Verklaring

De KonnectKever – Gennep in verbinding! streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.dekonnectkever.nl

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

De KonnectKever – Gennep in verbinding! verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.dekonnectkever.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Het toegankelijkheidslabel van www.dekonnectkever.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver De KonnectKever – Gennep in verbinding! is gevorderd met de toegankelijkheid van www.dekonnectkever.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van De KonnectKever – Gennep in verbinding! .
Functie: Eigenaar De KonnectKever.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan?
Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via samen@dekonnectkever.nl

Wat kun je van ons verwachten?

  • Binnen één werkdag krijg je een ontvangstbevestiging.
  • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is je verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop jouw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kun je contact opnemen met de Nationale Ombudsman(externe link)

Onderbouwing van de verklaring

  • De status van de website www.dekonnectkever.nl : eerste maatregelen genomen

De toegankelijkheid van de website www.dekonnectkever.nl is nog niet onderzocht.

Er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 01-02-2021