Nieuwe berichten: 19

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Vacatures
terug

bestuurslid bij Stichting Natuur en Gezondheid in Gennep


Vacature voor bepaalde tijd | Gennep

Beschrijving van de vacature

Enkele vergaderingen per jaar over de lopende en de te starten projecten.
Controleren jaarverslag/ begroting.

  1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van een natuurlijke en gezonde leefomgeving voor de mens in binnen- en buitenland alsmede het bevorderen van bio-diversiteit, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  1. De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van projecten gericht “rewilding nature”, natuurbeleving, herstel van gezondheid van mensen door hen te verbinden met hun natuurlijke hulpbronnen.
  1. De stichting dient het algemeen belang.
  1. De stichting heeft geen winstoogmerk.