Nieuwe berichten: 7

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Vacatures
terug

Leden Wijkplatform Gennep-West

Samen zetten we ons in voor de leefbaarheid van de wijk!
Vacature voor bepaalde tijd

Beschrijving van de vacature

Het bestuur van het Wijkplatform Gennep-West is op zoek naar een voorzitter.
Ook is er ruimte voor andere bestuursfuncties.
Het bestuur komt periodiek bij elkaar om de ontwikkelingen en activiteiten te bespreken.
Verder zijn nieuwe leden voor diverse werkgroepen gewenst.

Samen zetten we ons in voor de leefbaarheid van de wijk!