Nieuwe berichten: 7

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Vacatures
terug

Voorzitter Museum Het Petershuis

Historisch museum Het Petershuis in Gennep is op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Vacature voor bepaalde tijd | Gennep

Contactgegevens

Karel Bruinsma (secretaris)

Beschrijving van de vacature

Als voorzitter ben je gastheer/-vrouw bij openingen van exposities en vanuit het museum georganiseerde evenementen.
Daarnaast zet je je in voor algemene fondsenwerving en representatie van het museum!

Dit vragen we van je:

 • Je geeft leiding aan bestuursvergaderingen;
 • Je treedt op als gastheer bij evenementen, openingen van exposities en
  overige activiteiten;
 • Binnen het bestuur ben je de eerstverantwoordelijke voor het beleid
  ten aanzien van onze vrijwilligers;
 • Tenzij binnen het bestuur andere afspraken worden gemaakt bent je
  tevens de eerstverantwoordelijke voor de vertegenwoordiging van het
  museum naar externe partijen, in het bijzonder richting de Stichting
  Vrienden van Museum Het Petershuis, de overheden (gemeente en
  provincie) en koepelorganisaties zoals De Federatie van Limburgse
  Musea, Het Huis voor de Kunsten en de Museumvereniging.

Wensen m.b.t. vrijwilliger

Je hebt bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk in de lokale
gemeenschap van Gennep en/of de regio;

 •  Je hebt affiniteit met de cultuurhistorie van Gennep en de regio en/of
  met beeldende kunst;
 •  Als teamspeler beschik je over verbindende eigenschappen;
 • Je bent in staat om in gemeenschappelijkheid met de organisatie visie te
  ontwikkelen op de toekomst van het museum, daar binnen het
  vrijwilligerskorps draagvlak voor te verwerven, en leiding te geven aan
  de implementatie van nieuw beleid

Klik hier voor de profielschets

Aanvullende gegevens van organisatie en vacature

Het museum heeft een eigen unieke collectie die is opgebouwd rond een aantal
thema’s, zoals de historie van Gennep en het Genneper Huys, Gennep als
keramiekgemeente en Gennep als spoorstad.
Naast deze vaste collectie organiseert het museum wisselexposities op het gebied van moderne kunst of met betrekking tot maatschappelijke thema’s die lokaal en/of regionaal van belang worden geacht.