Nieuwe berichten: 14

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Bellen of chatten met De Kindertelefoon

De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar je als kind of jongere elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunt voeren met vrijwilligers over onderwerpen die je niet durft, kunt of wilt bespreken met mensen in je omgeving.

Meer hulp?
Als je in een bedreigende situatie zit, kan De Kindertelefoon je tijdens openingstijden direct in contact brengen met Veilig Thuis. De Kindertelefoon noemt dit ‘actief verwijzen’. Bedreigende of ernstige situaties zijn er bijvoorbeeld als je te maken hebt met kindermishandeling, seksueel misbruik of getuige bent van huiselijk geweld. Of als je ernstige emotionele problemen hebt, bijvoorbeeld depressieve gevoelens met gedachten aan zelfmoord.

Openingstijden

Elke dag tussen 11:00 en 21:00 uur

Waarvoor je bij Bellen of chatten met De Kindertelefoon terecht kunt:

Wil je ergens anoniem over praten? – kinderen

Wil je ergens anoniem over praten? – jongeren

Wil je ergens anoniem over praten?