Nieuwe berichten: 3

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
terug

Disclaimer

Disclaimer voor www.dekonnectkever.nl – De Sociale Kaart

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.dekonnectkever.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door De KonnectKever.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op de website aan jou aanbieden.
Deze website is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Gennep. 
Het doel van deze website is overzicht te organiseren zodat inwoners zelf aanbod bij hun vraag kunnen vinden.

De Sociale Kaart


Kinderen tot en met twaalf jaar.Jongeren van 13 tot en met 25 jaar.Volwassenen van 26 tot en met 66 jaar.Ouderen van 67 plus.

Deze website is een overzicht van organisaties op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Dit zijn (alle) organisaties uit de gemeente Gennep en deels uit de omgeving.
Je kunt de organisaties vinden op De Sociale Kaart
Dat de organisaties op deze website staan betekent niet dat de organisaties ook een overeenkomst hebben met de gemeente Gennep.
Mocht je een vraag hebben waarvoor ondersteuning ingezet moet worden op het gebied van jeugd, wmo en/of participatie, neem dan contact op met Team Toegang.
Vanaf 2022 staat bij de organisaties die een overeenkomst hebben met de gemeente Gennep, dit vermeld.

Gecontracteerde organisaties

Met de Aanbieders zoektool op de website van Sociaal Domein Limburg-Noord zoek je direct tussen alle organisaties waar de gemeente Gennep overeenkomsten mee heeft.
De zoektool toont ook de diensten waarvoor deze aanbieders gecontracteerd zijn. 

——————————–

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je in de eerste 7 dagen na wijziging hiervan een melding op de nieuwe berichten pagina. De meest recente versie van de disclaimer vind je altijd op deze pagina.
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op:
15-07-2022