Nieuwe berichten: 18

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
terug

#VerbindVerhalen

#VerbindVerhalen zijn verhalen voor en door inwoners van de gemeente Gennep.
Deze verhalen hebben als doel:

  • Bewustwording, kennis en tips over thema’s
  • Herkenning en niet alleen voelen

Iedere maand spelen we in op één thema. 
Vanaf februari zijn er twee #VerbindVerhalen per thema. 
Naast de verhalen wordt op deze pagina informatie en tips over de thema’s gebundeld.

Januari         Februari           Maart         April

Mei

———————————-

 

Mei 2022


Gezin
Dit thema wordt deze maand verder gevuld

Bij een crisissituatie rondom een jeugdige bel je met het meldpunt Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg via:Het telefoonnummer is:043-604 5777


#7: Tips voor het Gezin 

April 2022


Pesten

Wat kan ik doen tegen pesten op het werk?

Tips en adviezen kinderen en jongeren

Over pesten


#VerbindVerhalen 6: Pesten – Pestcoördinator Ilse Nagels

Week Tegen Pesten

Week van de Mediawijsheid


#VerbindVerhalen 5: Pesten – Nick Robben 

-Stop Pesten Nu- 

Beperking en pesten


Maart 2022


Geluk

#VerbindVerhalen 4: Geluk in deze tijd


-Giro 555- 

RefugeeHelp.com

Praten helpt

 


 

Februari 2022


Sociale contacten

#VerbindVerhalen 3: Sociale contacten
Herman 15 uit Gennep over vriendschap

 

-Informatie JoinUs-

Jongerenwerkers Gennep


 

#VerbindVerhalen 2: Sociale contacten
Frank 69 over sociale contacten tijdens werk en pensioen

-Informatie KBO Gennep-

-Informatie Synthese-

Vrije tijdsbesteding

Vrijwilliger VacaturebankVrijwilliger vacatures


 

Januari 2022


Mentale gezondheid

Bij psychische nood bel je naar het Regionaal Centrum Venlo via:
 (077) 3 55 02 22
(gennep.nl)

Waar vind ik hulp bij psychische problemen?
Met psychische problemen kun je online hulp zoeken. Je kunt ook terecht bij je huisarts of bedrijfsarts.
Huisartsen kunnen helpen bij lichamelijke ongemakken zoals een gebroken arm of een buikgriep maar ook bij psychische klachten zoals somberheid, angst, woede, verdriet en onzekerheid. 
De huisarts of bedrijfsarts helpt jou zelf of verwijst je door naar hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De aard en zwaarte van jouw problemen bepalen naar wie de arts je doorverwijst.
(durftevragen.nl) (rijksoverheid.nl)online anonieme psychische hulp

Huisartsen gemeente Gennep


 #VerbindVerhalen 1: Depressie

Inwoonster Gennep over haar ervaring met depressie

-Informatie GGZ Oost-Brabant-
-Informatie Centiv-

Ik heb een depressie (Thuisarts)


 

Voor & door jongeren:

Mind Young Studio 

Voel je je wel eens somber, heb je vaak last van stress of heb je te maken met andere psychische klachten? Het team van de MIND Young Studio kan erover mee praten. Daarom delen ze video’s en posts via YouTube, Instagram en TikTok over allerlei onderwerpen die te maken hebben met psychische klachten. Ze stellen de vragen die jij ook zou willen stellen, geven de tips waar je wat aan hebt en vragen je om mee te denken. 


———————————-