Nieuwe berichten: 13

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
terug

#VerbindVerhalen

#VerbindVerhalen zijn verhalen voor en door inwoners en professionals van de gemeente Gennep.
Deze verhalen hebben als doel:

  • Bewustwording, kennis en tips over thema’s
  • Herkenning en niet alleen voelen

Iedere maand spelen we in op één thema. 
Vanaf februari zijn er twee #VerbindVerhalen per thema. 
Naast de verhalen wordt op deze pagina informatie en tips over de thema’s gebundeld.

Januari         Februari           Maart         April

Mei                 Juni           Juli       Augustus     

September              Oktober        November

December          Januari-23

 ———————————-

Januari


Week van het Vergeten Kind

Vragen over jeugdhulp of jeugdhulp nodig? 

Neem dan contact op met Team Toegang van de gemeente Gennep.
Team Toegang is telefonisch rechtstreeks te bereiken op 0485-494141
Maandag t/m donderdag: 8.30-12.30 uur
Vrijdag: 8.30-12.00 uur (tussen 12.00 en 17.00 uur wel bereikbaar voor crisisdienst jeugd)
E-mail: gemeente@gennep.nl

www.gennep.nl/jeugdwet


Wat is de Week van Het Vergeten Kind?
In ons land wonen zo’n 100.000 kinderen in onveilige of onleefbare thuissituaties.
Ze krijgen niet de liefde en aandacht die ze nodig hebben. Zo’n jeugd veroorzaakt trauma’s voor het leven.
Stichting Het Vergeten Kind roept iedereen op om deze kinderen er niet alleen voor te laten staan. Dit jaar is het thema van de actieweek: ‘laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn.’ Er is geen getal gebonden aan wanneer jij er klaar voor bent om ‘volwassen’ te zijn. Met het bereiken van de leeftijd van 18 jaar valt de jeugdzorg voor jongeren van de ene op de andere dag weg, omdat ze volgens de wet ‘volwassen’ zijn. Juist voor deze jongeren is de zorg vaak nog hard nodig, omdat deze jongeren al een complexe jeugd met veel problemen hebben. Er bestaan mogelijkheden om verlengde jeugdzorg aan te vragen, maar dit is een complex administratief traject waarbij bovendien de mogelijkheden per gemeente heel verschillend zijn. Het Vergeten Kind is daarom een petitie gestart om de zorg voor jongeren pas te laten stoppen wanneer zij er klaar voor zijn.

www.weekvanhetvergetenkind.nl


Ben je ontevreden over de jeugdhulp die je krijgt?
Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp 088-5551000
www.akj.nl


Hoe zit het in de gemeente Gennep?
In de gemeente Gennep wonen 3.015 jongeren tussen de 0 en 18 jaar. Hiervan ontvangen 284 kinderen enige vorm van jeugdhulp. Er zijn vele vormen van jeugdhulp. Begeleiding thuis bij problemen in het gezin, hulp in een instelling voor jeugd- en opvoedhulp, pleegzorg etc.. Het uitgangspunt voor de gemeente Gennep is dat kinderen bij hun ouders blijven wonen op het moment dat zij jeugdhulp ontvangen. Daar waar dit even niet mogelijk is, ontvangen kinderen hulp tijdens een verblijf op de locatie van een aanbieder. Deze hulp is gericht op herstel en zo snel mogelijke terugkeer naar de eigen thuissituatie.

Wat gebeurt er met uithuisgeplaatste kinderen wanneer zij 18 worden?
Kinderen die door de rechtbank uit huis worden geplaats komen onder toezicht van een gecertificeerde instelling, vaak bureau Jeugdzorg. Dit gebeurt op basis van een kinderbeschermingsmaatregel. Deze maatregel is voor de duur van 12 maanden, en kan steeds met 12 maanden worden verlengd. Meerderjarige kinderen kunnen tot hun 21e gebruik blijven maken van jeugdhulp. Dit is dan niet meer gedwongen, maar vrijwillig bij de gemeente. De jongere moet daar dan zelf mee instemmen. Zo mag bijvoorbeeld een jongere vrijwillig tot zijn 21e in zijn pleeggezin of gezinshuis blijven wonen. Daarna kan aan de gemeente gevraagd worden of dit kan worden verlengd tot de jongere 23 jaar is.

Vindt de gemeente het belangrijk dat ook na je 18e jeugdhulp mogelijk is?
De gemeente Gennep vindt het belangrijk dat jongeren de hulp krijgen die zij op dat moment nodig hebben. De gemeente Gennep volgt daarbij in principe de Jeugdwet, maar ziet ook dat er bij sommige jongeren ook na hun 18e levensjaar nog hulp nodig is. Via verlengde jeugdzorg kijken we dan wat er mogelijk is. Hierbij gaan we soms een stapje verder dan onze wettelijke verplichting.

Hoe gaat het aanvragen van die verlengende jeugdzorg?
Je kan tot je 23e jeugdhulp krijgen. Je moet het er dan wel zelf mee eens zijn. Het moet ook gaan om hulp die ze alleen vanuit de Jeugdwet kunnen geven. Je kan dit vóór je 18e aanvragen bij Team Toegang van de gemeente. Iemand van de gemeente kijkt dan samen met de jongere wat er nodig is. Voor jongeren die in pleegzorg zitten geldt dat zij ook na hun 18e verlengde jeugdzorg kunnen aanvragen. Het proces is niet heel ingewikkeld, het is wel zaak om hier tijdig mee te beginnen.


December

Beperking (Dit thema wordt deze maand verder gevuld)


Gehandicapten Platform Gennep

Wat voor wie is het?
Iedereen kan informatie aanvragen, in eerste instantie zijn we er natuurlijk vooral voor mensen met een beperking. De vragen waarmee mensen komen zijn meestal voor de gemeente bedoeld, dan verwijzen we ze door. We signaleren zelf ook dingen, door bijvoorbeeld het schouwen van gebouwen op toegankelijkheid. Daarnaast zijn we ook een bundelpunt voor signalen. Dat kunnen allerlei zaken zijn waar mensen met een beperking tegenaan lopen. Deze signalen bespreken wij met de gemeente. Naast het signaleren, bundelen en doorgeven organiseert het gehandicapten platform ook activiteiten zoals het scholenproject en toerritten voor mensen met een beperking.

Contact opnemen?


Scholenproject

Voor het scholenproject gaan we meestal ieder jaar, bij alle groepen 8 in de gemeente één keer, een dagdeel langs. We zijn dan met een groep vrijwilligers die allemaal een beperking hebben. Zij leggen dan aan de kinderen uit hoe het is om een beperking te hebben.
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor dit scholenproject die diverse beperkingen kunnen belichten. 

 


Toerritten

De toerriten organiseren we 4 tot 5 keer per jaar. Dit is een gezellige middag waarop we een stuk gaan toeren in de gemeente Gennep, met als einddoel natuurlijk koffie op een terrasje. Deze ritten zijn voor onder andere scootmobielers, rolstoelers en driewielers. Ook mensen met een gewone fiets kunnen meedoen, er gaan namelijk ook geregeld mantelzorgers mee.
De data voor de toerritten komen onder andere in de agenda op de konnectkever.nl komen te staan.

 

 


 

Kennisplein

www.kennispleingehandicaptensector.nl


 

November


Mantelzorg


MantelzorgNL

Iedereen die belangeloos voor een naaste zorgt, kan bij MantelzorgNL terecht voor informatie, advies en een luisterend oor.

Bellen of Whatsappen met de Mantelzorglijn

Maatchappelijk werk

Moeilijke momenten en onzekere periodes horen bij het leven. Stress, angst, ziekte, het overlijden van een dierbare, spanningen in het gezin, geldzorgen, problemen op het werk, ruzies of een scheiding: het kan iedereen overkomen. Soms kun of wil je niet over je problemen praten met familie of vrienden en is het lastig goed om te gaan met de situatie. Het is te ingewikkeld, verwarrend of gewoon teveel. Je hoeft het gelukkig niet alleen te doen.
De maatschappelijk werker van Synthese biedt jou graag een steuntje in de rug in moeilijke tijden.

Ondersteuning van een maatschappelijk werker van Synthese kost je niets.
Voor het maken van de eerste afspraak bel je met het algemene nummer van team Gennep: 0485-843410
of stuur een mail naar: teamgennep@synthese.nl

Team Toegang

Je kunt Team Toegang om hulp vragen. Tijdens keukentafelgesprekken met Team Toegang is er nadrukkelijk aandacht voor de positie en inzet van vrijwilligers en mantelzorgers en het voorkomen van overbelasting. 

Team Toegang is telefonisch rechtstreeks te bereiken op 0485-494141
Maandag t/m donderdag: 8.30-12.30 uur

Meteen een afspraak maken met Team Toegang

Informatie over respijtzorg

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg. De Diensten worden mogelijk vergoed uit de aanvullende zorgverzekering.

Ik ben op zoek naar een mantelzorgmakelaar

Mantelzorg Agenda

10 november 2022
Ontvang jij zelf zorg? Of ken je iemand die voor een ander zorgt? Geef diegene eens een extra compliment of een schouderklop: dat mag natuurlijk altijd, maar op 10 november, de Dag van de Mantelzorg zeker!

16 november 2022
Bijeenkomst Verandereden relaties
In de deze bijeenkomst besteedt Natalia Vermeulen, expert in familiezorg van
Mantelzorg NL, aandacht aan de veranderende relaties binnen het
gezin/familiesysteem. Deze bijeenkomst vindt online plaats op woensdag 16
november van 19.00 tot 20.00 uur. Aanmelden kan via mail naar k.zwart@synthese.nl

18 november 2022
Mantelzorgmarkt

7 december 2022
(Iedere eerste woensdag van de maand)
Parkinson Inloopochtend

Nog geen datum
Alzheimer Café Gennep

 


 

Oktober


VerbindVerhalen


 


#VerbindVerhaal 19) Maatjes

Maatje worden? Neem dan contact op met Karin Cornelissen:

#VerbindVerhaal 18) Voor jongeren in de gemeente Gennep

Jongerenwerkers

 


September


Alzheimer


Organisaties

Ouderenverpleegkundigen

Alzheimer Café Gennep

Informatie over Dementie

 


#VerbindVerhaal 17) Evi Wilms over de ouderenverpleegkundigen


#VerbindVerhaal 16) Arend en Nel over Alzheimer

 


Augustus


Digitale Inclusie

Digitale inclusie betekent dat iedereen deel moet kunnen nemen aan de samenleving, ook online


Informatiepunt Gennep

Het vinden van informatie of iets regelen met de overheid gaat steeds vaker via de computer. Maar liefst 4 miljoen Nederlanders vinden dit lastig. Krijg je moeilijke brieven, herinneringen of e-mails? Weet je niet waar je moet beginnen met het zoeken naar de juiste informatie?
Kom naar het Informatiepunt. Onze informatiespecialisten helpen je graag. Ook als je geen lid bent van de Bibliotheek.


 

#VerbindVerhaal 13) Computerclub Gennep

Computerclub Gennep

Activiteiten Bibliotheek Gennep

 


Juli


LHBTIQA+

 


Iedereen is anders, op veel verschillende manieren. Wie je bent is afhankelijk van meer dingen tegelijkertijd. Op deze site gaat het over je sekse, je genderidentiteit, je genderexpressie en je seksuele voorkeur.

      Iedereenisanders.nl

#VerbindVerhaal 11 –  Iedereen is anders


Jong & Out

Jong&Out is een community  voor iedereen tot en met 18 jaar, wat je seksuele oriëntatie en genderidentiteit ook is. Jong&Out is er speciaal voor en door jongeren tot en met 18 jaar oud. Je kan op de hoogte blijven van wat je vrienden doen, nieuwe jongeren ontmoeten, met elkaar chatten en nog veel meer! Je hoeft je nieuwe vrienden niet alleen online te spreken, ontmoet elkaar op een Jong&Out meeting bij jou in de buurt!

Jong & Out Meeting Nijmegen – Elke laatste zondag van de maand

 


Juni

Multiculturele samenleving


#VerbindVerhaal 10 – Taalmaatjes Abdi & Ben

Project Future 2.0


 


#VerbindVerhaal 9 – Taalmaatjes Maja & Yvonne

-Taalcafé Gennep – In de even weken op woensdagochtend 10:00 – 12:00 uur- 

-Taalcafé Gennep – In de oneven weken op woensdagavond 19:00 – 21:00 uur- 

Taalmaatjes


 

Mei 2022


Gezin


Bij een crisissituatie rondom een jeugdige bel je met het meldpunt Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg via:Het telefoonnummer is:043-604 5777


#VerbdindVerhaal 8 – Een Genneps gezin


#7: Tips voor het Gezin

 


April 2022


Pesten


Organisaties

Wat kan ik doen tegen pesten op het werk?

Tips en adviezen kinderen en jongeren

Over pesten


#VerbindVerhalen 6: Pesten – Pestcoördinator Ilse Nagels

 

Week Tegen Pesten

Week van de Mediawijsheid


#VerbindVerhalen 5: Pesten – Nick Robben 

-Stop Pesten Nu- 

Beperking en pesten


Maart 2022


Geluk

#VerbindVerhalen 4: Geluk in deze tijd


-Giro 555- 

RefugeeHelp.com

Praten helpt

 


Februari 2022


Sociale contacten


#VerbindVerhalen 3: Sociale contacten
Herman 15 uit Gennep over vriendschap

 

-Informatie JoinUs-

Jongerenwerkers Gennep


#VerbindVerhalen 2: Sociale contacten
Frank 69 over sociale contacten tijdens werk en pensioen

-Informatie KBO Gennep-

-Informatie Synthese-

Vrije tijdsbesteding

Vrijwilliger VacaturebankVrijwilliger vacatures


Januari 2022


Mentale gezondheid

Bij psychische nood bel je naar het Regionaal Centrum Venlo via:
 (077) 3 55 02 22
(gennep.nl)

Waar vind ik hulp bij psychische problemen?
Met psychische problemen kun je online hulp zoeken. Je kunt ook terecht bij je huisarts of bedrijfsarts.
Huisartsen kunnen helpen bij lichamelijke ongemakken zoals een gebroken arm of een buikgriep maar ook bij psychische klachten zoals somberheid, angst, woede, verdriet en onzekerheid. 
De huisarts of bedrijfsarts helpt jou zelf of verwijst je door naar hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De aard en zwaarte van jouw problemen bepalen naar wie de arts je doorverwijst.
(durftevragen.nl) (rijksoverheid.nl)

online anonieme psychische hulp

Huisartsen gemeente Gennep


 #VerbindVerhalen 1: Depressie

Inwoonster Gennep over haar ervaring met depressie

 

-Informatie GGZ Oost-Brabant-
-Informatie Centiv-

Ik heb een depressie (Thuisarts)


Voor & door jongeren:

Mind Young Studio 

Voel je je wel eens somber, heb je vaak last van stress of heb je te maken met andere psychische klachten? Het team van de MIND Young Studio kan erover mee praten. Daarom delen ze video’s en posts via YouTube, Instagram en TikTok over allerlei onderwerpen die te maken hebben met psychische klachten. Ze stellen de vragen die jij ook zou willen stellen, geven de tips waar je wat aan hebt en vragen je om mee te denken. 

———————————-

d