Nieuwe berichten: 13

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Duofiets Milsbeek

Regels voor het gebruik van de duofiets:
De duofiets van SL!M is bedoeld voor gebruik door dorpsgenoten uit Milsbeek die door omstandigheden niet of slecht zelfstandig kunnen fietsen. Met de duofiets wil SL!M bevorderen dat deze dorpsgenoten er toch met de fiets op uit kunnen gaan en anderen kunnen ontmoeten. Op elk gebruik van de duofiets zijn onderstaande regels en het reglement van toepassing.
1. Beschikbaarheid
De Duofiets is 7 dagen per week van 9:00 uur tot 17:00 uur beschikbaar voor tweetallen waarvan de één onder de doelgroep valt en de ander kan worden gezien als begeleider of (SL!M)vrijwilliger). De fiets kan per dagdeel worden gereserveerd met een maximum van 2 dagdelen per keer. Een dagdeel is een morgen van 9 tot 12:30 uur en een middag van 13:30 tot 17:00 uur.
2. Bereikbaarheid
voor reserveren:
-via het contactformulier op deze website: https://gemeel.nl/contact
-via de mail: secretariaat@milsbeek-slim.nl
-via de telefoon: 0485-801338
Bij spoed*
-via de telefoon: 06-50939696 / 06-21851517
* spoed = ongevallen, schades of problemen
3. Reserveren
Reserveren van de duofiets dient te geschieden bij de coördinator tenminste 1 dag van te voren via telefoon, via email of via de website van SL!M. Bij het reserveren dient te worden opgegeven door wie de duofiets gebruikt gaat worden. Van beide gebruikers wordt naam en adres geregistreerd waarbij tevens wordt vermeld wie bestuurder is en wie duopassagier. Wanneer de afspraak niet kan doorgaan moet de reservering zo spoedig mogelijk worden geannuleerd. Bij het reserveren kunnen aanvullend aan dit reglement afspraken worden gemaakt over het ophalen, gebruiken en retourneren.
4. Ophalen fiets
De fiets moet door de bestuurder worden opgehaald bij de beheerder conform de afspraak die bij het reserveren is gemaakt. Bij het ophalen hoeft de duopassagier niet aanwezig te zijn. Bestuurder mag bij het ophalen niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn. De beheerder kan vragen om legitimatie en de gegevens van de legitimatie vastleggen. Bij het ophalen controleren beheerder en bestuurder of de fiets compleet en in goede staat is. Een checklist daarvoor is bij de fiets beschikbaar. De bestuurder parafeert het logboek ten teken dat hij/zij de fiets met toebehoren in goede orde heeft ontvangen. Vanaf het moment van ophalen zal de bestuurder de fiets nergens onbeheerd of onveilig stallen of achterlaten.
5. Onderweg
De bestuurder is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Indien nodig helpt de bestuurder de duopassagier met op- en afstappen, daarbij kan armleuning worden opgeklapt en de stoel worden
gedraaid. Plan bij voorkeur de rit met uw duopassagiers/gast rekening houdende met de actieradius van
defiets. Blijf op fietspaden en gebruik alleen verharde wegen. Vermijd drukke stedelijke omgevingen.
Houd rekening met de breedte van de fiets en denk aan achteropkomend verkeer. Geef duidelijk richting aan en respecteer de verkeersregels. Zet de fiets altijd op slot, ook wanneer u een pauze inlast. Gebruik van alcohol en/of verdovende middelen is niet toegestaan. Bestuurder en duopassagier respecteren elkaars privacy. Bij pech of ongelukken kan dient SL!M zo spoedig mogelijk te worden gebeld. Bij schade aan derden/ongelukken dient een ongevalsformulier te worden ingevuld.
6.Terugkomst / inleveren
Breng zonodig uw gast naar huis. Zet de fiets op slot bij het wegbrengen van uw gast. Lever de fiets in bij de beheerder. Meld eventuele problemen onderweg, gebreken en/of schades aan de beheerder. Controleer de staat en de volledigheid van de fiets samen met de beheerder. De beheerder noteert zijn/haar bevindingen in het logboek. Lever de sleutels in.

Duofiets Milsbeek

Milsbeek

Waarvoor je bij Duofiets Milsbeek terecht kunt:

Ik ben op zoek naar een duofiets