Nieuwe berichten: 8

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Een stichting voor en door anderstaligen en inburgeraars

Stichting Spreek dezelfde taal

 

Onze missie is het verkrijgen van voldoende (financiële) middelen om activiteiten te kunnen ondersteunen, organiseren en uitvoeren, zodat mensen met verschillende culturele achtergronden op een natuurlijke ontspannen en laagdrempelige manier kennis maken met elkaar en met de Nederlandse taal en cultuur. En dat de Nederlandse burgers nieuwe burgers met een andere culturele achtergrond verwelkomen en wegwijs maken, zodat iedereen participeert, inburgert en integreert in onze gemeenschap.

Onze visie is, dat als mensen elkaar ongedwongen ontmoeten en van elkaar mogen leren dat er op een natuurlijke manier interesse en acceptatie ontstaat, waardoor er intrinsieke motivatie ontstaat om (zelfstandig) te participeren, in te burgeren en te integreren en/of anderen daarbij te helpen.

Samen ongedwongen Nederlands leren spreken is een belangrijk element.

Wij werken in nauwe samenwerking met het Taalcafe Gennep.

Nieuwsgierig naar onze projecten?
Klik hier voor onze projecten