Nieuwe berichten: 25

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

TeamToegang (ondersteuning, welzijn, werk, zorg)

Scrol naar beneden voor onze contactgegevens
Team Toegang
Team Toegang is het eerste aanspreekpunt voor inwoners van Gennep.
Dit wanneer je vragen hebt over:

  • zorg en ondersteuning
  • werk en inkomen
  • opvoeden en opgroeien
Hoe werkt het?
Heb je een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen? Dan kun je terecht bij Team Toegang.Tijdens het zogeheten keukentafelgesprek onderzoekt een medewerker van Team Toegang samen met jou welke zorg en ondersteuning je nodig hebt. Niet door meteen allerlei hulpverleners in te schakelen, maar door eerst te kijken naar wat  je zelf nog kunt, eventueel met hulp van anderen.
Op basis van het keukentafelgesprek wordt met jou een plan gemaakt; het leefzorgplan. Hierin wordt jouw persoonlijke situatie beschreven en worden de mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Uitgangspunt is dat je zelf de regie houdt.
Jeugdwet
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Participatiewet
De gemeente sluit contracten af met zorgaanbieders en maakt afspraken met hen. Zij moeten ook voldoen aan kwaliteitscriteria die door de gemeente zijn vastgesteld. Uit deze gecontracteerde partijen kies je een zorgaanbieder die bij jou past. Deze zorg/behandeling wordt dan vanuit de gemeente vergoed.

Openingstijden

Team Toegang is telefonisch rechtstreeks te bereiken op 0485–494141
(maandag t/m donderdag 8.30 uur – 12.30 uur, vrijdag 8.30 uur – 12.00 uur)

In geval van nood kunt u de volgende nummers bellen:

TeamToegang (ondersteuning, welzijn, werk, zorg)

Ellen Hoffmannplein 1
6591 CP Gennep

Crisissituatie jeugdige meldpunt Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg

Levensbedreigende situatie

Psychische nood Regionaal Centrum Venlo

Waarvoor je bij TeamToegang (ondersteuning, welzijn, werk, zorg) terecht kunt:

Ik heb te maken met kanker – informatie & organisaties

Begeleid wonen?

Ik heb een ziekte of handicap waardoor ik arbeidsbeperkt ben. Waar kan ik hulp krijgen voor het zoeken van werk?

Ik ben werkloos en zoek een baan

Ik ben mijn baan verloren, wat nu?

Ik ben mantelzorger en zoek hulp

Ik ben mantelzorger, maar mijn baas begrijpt dat niet. Wat kan ik nou het beste doen?

Mijn ouder lukt het steeds minder goed om voor zichzelf te zorgen, en nu?