Nieuwe berichten: 23

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

TeamToegang (werk, inkomen, jeugd en zorg)

Team Toegang is het aanspreekpunt voor inwoners met een ondersteuningsvraag bij Gemeente Gennep.
Dit wanneer je vragen hebt over:

  • zorg en ondersteuning
  • werk en inkomen
  • schuldhulpverlening
  • opvoeden en opgroeien

Hoe werkt het?
Heb je een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen of schuldhulpverlening? Dan kun je terecht bij Team Toegang.Tijdens het zogeheten keukentafelgesprek onderzoekt een medewerker van Team Toegang samen met jou welke zorg en ondersteuning je nodig hebt. Niet door meteen allerlei hulpverleners in te schakelen, maar door eerst te kijken naar wat  je zelf nog kunt, eventueel met hulp van anderen.
Op basis van het keukentafelgesprek wordt met jou een plan gemaakt; het leefzorgplan. Je mag dit ook zelf schrijven. Hierin wordt jouw persoonlijke situatie beschreven en worden de mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Uitgangspunt is dat je zelf de regie houdt.

Gecontracteerde aanbieders:

De gemeente sluit contracten af met aanbieders en maakt afspraken met hen. Zij moeten ook voldoen aan kwaliteitscriteria die door de gemeente zijn vastgesteld. Uit deze gecontracteerde partijen kies je een aanbieder die bij jou past. Deze zorg/behandeling wordt dan vanuit de gemeente vergoed. Er kan sprake zijn van een eigen bijdrage vanuit het Centraal Administratie kantoor (CAK) bij WMO-voorzieningen. Gemeente Gennep werkt samen in het samenwerkingsverband regio Noord Limburg.

Openingstijden

Team Toegang is telefonisch rechtstreeks te bereiken op 0485–49 41 41
(maandag t/m donderdag 8.30 uur – 17.00 uur, vrijdag 8.30 uur – 12.00 uur)

In geval van nood kunt u de volgende nummers bellen:
Bij een crisissituatie rondom een jeugdige bel je met het meldpunt Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg via: 043-604 5777

Bij psychische nood belt u naar het Regionaal Centrum Venlo via
077-3550222

TeamToegang (werk, inkomen, jeugd en zorg)

Ellen Hoffmannplein 1
6591 CP Gennep

Crisissituatie jeugdige meldpunt Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg

's-Hertogenbosch

Levensbedreigende situatie

's-Hertogenbosch

Psychische nood Regionaal Centrum Venlo

's-Hertogenbosch

Waarvoor je bij TeamToegang (werk, inkomen, jeugd en zorg) terecht kunt:

Er zijn aanpassingen in huis nodig om thuis te kunnen blijven wonen

Ik heb te maken met kanker – informatie & organisaties

Begeleid wonen?

Ik ben op zoek naar hulp om thuis te kunnen blijven wonen

Ik heb een ziekte of handicap waardoor ik arbeidsbeperkt ben. Waar kan ik hulp krijgen voor het zoeken van werk?

Ik ben werkloos en zoek een baan

Ik ben mijn baan verloren, wat nu?

Ik ben mantelzorger en zoek hulp

Ik ben mantelzorger, maar mijn baas begrijpt dat niet. Wat kan ik nou het beste doen?

Mijn ouder lukt het steeds minder goed om voor zichzelf te zorgen, en nu?