Nieuwe berichten: 5

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen.

Wij zorgen voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, het gaat hierbij om verzekeringen voor de volgende situaties:

Werkloos

Ziek

Arbeidsbeperkt

Zwanger

De vier kerntaken van het UWV zijn:
Werk
We stimuleren mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. We werken hierbij samen met gemeenten en private partijen. Werkgevers ondersteunen we bij het vinden van personeel.
Indicatiestelling
We beoordelen volgens vastgestelde criteria ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden.
Uitkeren
We verzorgen tijdig en correct uitkeringen als werken niet of niet direct mogelijk is (zie hierboven).
Gegevensbeheer
We zorgen ervoor dat mensen slechts 1 keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeven te geven.

Openingstijden

Op werkdagen tussen 08:00 – 17:00 uur bereikbaar.

UWV

Takenhofplein 4
6538 SZ Nijmegen

Waarvoor je bij UWV terecht kunt:

Ik ben op zoek naar informatie over uitkeringen (bijstand)

Ik heb een ziekte of handicap waardoor ik arbeidsbeperkt ben. Waar kan ik hulp krijgen voor het zoeken van werk?

Ik wil WAZO, zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering, aanvragen

Ik ben werkloos en zoek een baan

Ik ben mijn baan verloren, wat nu?