Vacatures
terug

Lid worden van de Adviesraad Sociaal Domein Gennep (ASD)

Heb jij belangstelling voor de sociale samenhang in onze gemeente en wil je daar een bijdrage aan leveren? Dan zijn wij op zoek naar jou als lid van de Adviesraad Sociaal Domein!
Vacature voor onbepaalde tijd

Contactgegevens

Beschrijving van de vacature

Als Adviesraad Sociaal Domein van de Gemeente Gennep voorzien wij de gemeente van gevraagde en ongevraagde adviezen over alle zaken die spelen op het gebied van het sociale domein in onze gemeente:
  • Van jeugdzorg tot mantelzorg;
  • Van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt tot welzijnszorg;
  • Van jongeren tot ouderen;
  • Van sportverenigingen tot zorgcoöperaties;
  • Van mensen die gebruik maken van Wmo voorzieningen tot mensen met beginnende dementie.

Wensen m.b.t. vrijwilliger

Vind jij het belangrijk:
Je actief in te zetten voor een sociale samenleving in de gemeente Gennep?
Dat er wordt gezorgd voor voldoende ondersteuning aan (groepen) mensen die dit nodig hebben?
Dat de ondersteuning van de gemeente goed aansluit bij de behoeftes die mensen hebben?

Wil je meedenken en meepraten:
Over het beleid dat de gemeente ontwikkelt over het Sociaal Domein op de werkvelden Wmo, Participatie of Jeugdhulp?
Over adviezen die de gemeente aan ons vraagt?

Over ongevraagde adviezen die we op eigen initiatief uitbrengen aan de gemeente?

Ben je bereid om:
Tijd en energie te steken in overleggen en vergaderingen?
Actief mee te werken in de werkgroepen participatie, Wmo of jeugd?
Je te verdiepen in onderwerpen en beleidsstukken over een onderwerp te lezen?
Te praten met lokale organisaties en inwoners, en heb je een goed beeld van wat er leeft in Gennep?

Dan zijn wij op zoek naar jou!!
De adviesraad komt 1x in de maand bij elkaar op de dinsdagavond van 19.30 -21.30 uur. Je krijgt de mogelijkheid om eerst drie vergaderingen bij te wonen, zodat je kunt kijken of het bij je past.

Aanvullende gegevens van organisatie en vacature

Voor meer informatie en/of aanmelden mail naar asdgennep@outlook.com
Of vul het formulier hieronder in.