Nieuwe berichten: 5

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Vacatures
terug

Secretarieel ondersteuner Bestuur Wensbus


Vacature voor onbepaalde tijd | Gennep

Contactgegevens

Stichting Wensbus Gennep

Beschrijving van de vacature

Het bestuur van stichting Wensbus Gennep is op zoek naar een vrijwilliger die ondersteuning
wil bieden bij het notuleren en de verslaglegging van overleg.
Dit overleg vindt ongeveer acht à tienmaal per jaar plaats.
Momenteel is de woensdagochtend gekozen als overlegmoment. Daarvoor is ongeveer 1 1⁄2
tot 2 uur tijd gereserveerd. Een eventuele andere dag is bespreekbaar, maar enkel de
ochtend is dit mogelijk.
We komen in Ottersum bijeen.
Ben jij enige keren per jaar in de gelegenheid deze taak uit te voeren voor het bestuur?
Wil je wat meer informatie over de Wensbus, of over de genoemde werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op via e-mailadres: bestuurwensbusgennep@gmail.com
Vermeld je telefoonnummer en tijden waarop je telefonisch bereikbaar bent voor
informatie-uitwisseling.
De secretaris, of een van de andere bestuursleden neemt contact met je op.
Een aansluitend kennismakingsgesprek kan het vervolg zijn.
Wij kijken uit naar jouw reactie.

Wensen m.b.t. vrijwilliger

Enige ervaring in verslaglegging van vergaderingen en omgang met laptop etc.