Nieuwe berichten: 4

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Gecontracteerd vanaf 2022 : Grijp het Leven B.V. – Duurzame Daginvulling en Ambulante hulp (Jeugd), Logeren (Jeugd) (WMO)

Segment 3 Dagbesteding en dagbehandeling – Duurzame daginvulling
172288
Segment 4 Ambulant – Ambulante hulp Perspectief 1 Lokaal – 171837
Segment 2 Wonen – Logeren – 174382
Wmo Logeren – 171532

Grijp het leven

Grijp het Leven (voorheen Passe-Partout Zorg) biedt behandeling, begeleiding & opvang aan kinderen en (jong) volwassenen met gedragsproblemen, ontwikkel en/of psychische problematiek zodat deze zo plezierig mogelijk kunnen wonen, leren, werken en leven, en zoveel mogelijk kunnen aansluiten in hun eigen omgeving
Tijdelijk verblijf (Logeren)

Soms hebben kinderen behoefte aan contact met leeftijdgenoten, of hebben ouders/verzorgers behoefte aan een pauze. Logeren kan dan de oplossing bieden. Passe-Partout Zorg organiseert logeerweekenden & midweken.
Logeerbegeleiding biedt een veilige omgeving met de structuur en speciale begeleiding die nodig is. Er wordt voortdurend afgewogen wat gezellig en leuk is voor de kinderen en wat er nodig is om zoveel mogelijk structuur te bieden, zoals het gebruik van dagschema’s om de tijd te structureren en het aanbrengen van aanpassingen in de ruimte.

Gecontracteerd vanaf 2022 : Grijp het Leven B.V. – Duurzame Daginvulling en Ambulante hulp (Jeugd), Logeren (Jeugd) (WMO)

Roggelsedijk 9
5768 RA Meijel

Waarvoor je bij Gecontracteerd vanaf 2022 : Grijp het Leven B.V. – Duurzame Daginvulling en Ambulante hulp (Jeugd), Logeren (Jeugd) (WMO) terecht kunt:

Ik ben op zoek naar duurzame daginvulling (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar ambulante hulp (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar een logeeradres (WMO)

Ik ben op zoek naar een logeeradres (Jeugdwet)