Nieuwe berichten: 5

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Gecontracteerd vanaf 2022 : Hoeve Delshorst – Duurzame Daginvulling, Ambulante hulp en Logeren (Jeugd)

Segment 3 Dagbesteding en dagbehandeling – Duurzame daginvulling
172288
Segment 4 Ambulant – Ambulante hulp Perspectief 1 Lokaal – 171837
Segment 2 Wonen – Logeren – 174382

Hoeve Delshorst

Wij, Dirk en Corine Overgaauw, bieden zorg aan jongeren met een hulpvraag. Tevens runnen wij vier B & B kamers.

Wij zijn 24/7 bereikbaar.

Logeeropvang
Hoeve Delshorst biedt tijdelijk verblijf, crisis en noodopvang, dagbesteding en logeeropvang aan jongeren en jongvolwassenen met een hulpvraag. Om zorg op maat te kunnen bieden vinden we het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de behoeften, wensen en mogelijkheden. In samenwerking met ouders en hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg zullen we het aanbod passend maken, zodat de mogelijkheden maximaal benut zullen worden. Uiteraard is hierbij de inbreng van de jongere van groot belang. Wij vinden het erg belangrijk dat er een goede match is onderling. Veiligheid biedt ruimte voor ontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie

Gecontracteerd vanaf 2022 : Hoeve Delshorst – Duurzame Daginvulling, Ambulante hulp en Logeren (Jeugd)

Meijelseweg 1
6089 ND Heibloem

Waarvoor je bij Gecontracteerd vanaf 2022 : Hoeve Delshorst – Duurzame Daginvulling, Ambulante hulp en Logeren (Jeugd) terecht kunt:

Ik ben op zoek naar duurzame daginvulling (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar ambulante hulp (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar een logeeradres (Jeugdwet)