Nieuwe berichten: 5

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Gecontracteerd vanaf 2022 : MV Pedagogische Begeleiding B.V. – Duurzame Daginvulling en Ambulante hulp en Logeren (Jeugd) Begeleiding, Dagbesteding, Logeren en Langdurige en Kortdurende ondersteuning (WMO)

Segment 3 Dagbesteding en dagbehandeling – Duurzame daginvulling
172288
Segment 4 Ambulant – Ambulante hulp Perspectief 1 Lokaal – 171837
Segment 2 Wonen – Logeren – 174382
Perceel 1A1 Volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag – begeleiding – LOKAAL – 168667
Perceel 1A2 Volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag – dagbesteding 168667
Wmo Logeren – 171532
Perceel 2A Volwassenen met een langdurige ondersteuningsvraag – LOKAAL – 168667
Perceel 1B Volwassenen met een kortdurende, en enkelvoudige ondersteuningsvraag
LOKAAL – 168667

MV Pedagogische Begeleiding

MV Pedagogische Begeleiding biedt zorg op maat voor jong en oud. Wij zijn gespecialiseerd in autisme en aanverwante problematieken. Nauwe samenwerking met diverse andere zorgaanbieders in de regio is voor ons een must om de zorg optimaal en op maat te kunnen leveren. Speerpunten zijn bereikbaarheid (ook na 17:00uur en in het weekend), zorg op maat en persoonlijk.

Gecontracteerd vanaf 2022 : MV Pedagogische Begeleiding B.V. – Duurzame Daginvulling en Ambulante hulp en Logeren (Jeugd) Begeleiding, Dagbesteding, Logeren en Langdurige en Kortdurende ondersteuning (WMO)

Asbroek 11
6089 NA Heibloem

Waarvoor je bij Gecontracteerd vanaf 2022 : MV Pedagogische Begeleiding B.V. – Duurzame Daginvulling en Ambulante hulp en Logeren (Jeugd) Begeleiding, Dagbesteding, Logeren en Langdurige en Kortdurende ondersteuning (WMO) terecht kunt:

Ik ben op zoek naar duurzame daginvulling (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar landurige ondersteuning (WMO)

Ik ben op zoek naar kortdurende ondersteuning (WMO)

Ik ben op zoek naar begeleiding (WMO)

Ik ben op zoek naar ambulante hulp (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar dagbesteding (WMO)

Ik ben op zoek naar een logeeradres (WMO)

Ik ben op zoek naar een logeeradres (Jeugdwet)