Nieuwe berichten: 23

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Gecontracteerd vanaf 2022 : Zorggroep Heppie Deejs B.V. – Logeren (Jeugd) (WMO)

Segment 2 Wonen – Logeren – 174382
Wmo Logeren – 171532

Zorggroep HD

Zorggroep HD houdt zich voornamelijk bezig met de individuele begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen en hun systeem . Het betreft gespecialiseerde begeleiding met expertise op meerdere terreinen. Centraal staat het present-, oplossingsgericht- en systeemgerichte werken.
logeeropvang
Het opvoeden van een kind, jeugdige of jongere met een hulpvraag kan veel vragen van ouders/verzorgers. Het kan dus belangrijk zijn om de thuissituatie af en toe te ontlasten. Bij de logeeropvang van Zorggroep HD gebeurt dit in een huiselijke omgeving en in groepsverband. We streven er naar om de begeleiding af te stemmen op mogelijkheden en leeftijd. In de begeleiding wordt aandacht besteed aan het opbouwen van weerbaarheid en het vergroten en versterken van de zelfredzaamheid.
Beroep doen op dit zorgaanbod? Neem dan contact op met Ans Stoks via onderstaande telefoonnummer
Oranjelaan 13
6077 CA Sint Odiliënberg

Gecontracteerd vanaf 2022 : Zorggroep Heppie Deejs B.V. – Logeren (Jeugd) (WMO)

Oranjelaan 13
6077 CA Sint Odiliënberg

Waarvoor je bij Gecontracteerd vanaf 2022 : Zorggroep Heppie Deejs B.V. – Logeren (Jeugd) (WMO) terecht kunt:

Ik ben op zoek naar een logeeradres (WMO)

Ik ben op zoek naar een logeeradres (Jeugdwet)