Nieuwe berichten: 5

Hier vind je berichten van de afgelopen 7 dagen
Organisaties
terug

Gecontracteerd vanaf 2022 : Zorgwijngaard Vinea Cura – Duurzame Daginvulling (Jeugd) / Langdurige ondersteuning (WMO)

Segment 3 Dagbesteding en dagbehandeling – Duurzame daginvulling
172288
Perceel 2A Volwassenen met een langdurige ondersteuningsvraag LOKAAL – 168667

Zorgwijngaard Vinea Cura

Zorgwijngaard Vinea Cura opende in 2012 zijn deuren. De Latijnse naam “Vinea Cura” betekent in het Nederlands ‘de wijngaard is de zorg’. Deze naam kan op twee manieren geïnterpreteerd worden: er moet zorg aan de wijngaard besteed worden om deze productief te houden, maar de wijngaard biedt ook allerlei werkzaamheden voor zorgbehoevende deelnemers. Hoewel de wijnbouw de spil in het bedrijf is, hebben ook de facetten toerisme en horeca een aandeel.
Klik hier voor meer informatie

Dagbesteding

Bij Vinea Cura bestaat de doelgroep uit mensen die vanwege een beperking niet deel kunnen nemen aan het reguliere arbeidsproces of activiteitenaanbod. Dit kan zijn door een verstandelijke en/of een psychische beperking. Denk hierbij aan autisme, ontwikkelingsachterstand, burn-out, niet aangeboren hersenletsel, etc.

Echter, de focus ligt bij Vinea Cura meer op de groepssamenstelling dan op de doelgroep waartoe iemand behoort.
Klik hier voor meer informatie

Gecontracteerd vanaf 2022 : Zorgwijngaard Vinea Cura – Duurzame Daginvulling (Jeugd) / Langdurige ondersteuning (WMO)

Baarloseweg 8A
5988 NL Helden

Waarvoor je bij Gecontracteerd vanaf 2022 : Zorgwijngaard Vinea Cura – Duurzame Daginvulling (Jeugd) / Langdurige ondersteuning (WMO) terecht kunt:

Ik ben op zoek naar duurzame daginvulling (Jeugdwet)

Ik ben op zoek naar landurige ondersteuning (WMO)